Właśnie zauważyłem że jest…

Categories Gry

Właśnie zauważyłem że jest mod do hearts of iron pozwalający grę Podlasiem. Komuchami J00ra, naziolami Konona i demokratami Pana Tomasza ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Konon: Adolfku zasrany, zostaniesz spierdolony ze stanowiska i to prędko. Żyduf sie nie czyści się. W tej Polsce są BABYJ do ruchania. Od świętej pamięci Piłsucckiego dostałem Lublina bożego.

Major: Uguem loletariat Juzefie jest ważny. Muf dalej. j00r szczy obok juzefa na kremlu Uguem. No ja chciałbym pozdrowić Evę Braun uguem. Evuniu ty jesteś cudowna kobieta. Moje żondło chyba czeka. Muszę paniom chyba stestować.

#kononowicz #patostreamy #gry #heartsofiron #hoi4